Moskova’da rusça türkçe tercüman Ana Pat.

Moskova’da rusça türkçe tercüman Ana Pat.
Moskova’da rusça türkçe tercüman Ana Pat.

Benim adım Ana. Yirmi bir yaşındayım.
Devlet Hukuk Üniversitesi’nde son sınıföğrencisiyim. Yunus Emre Enstitüsü’nde Türkçeokuyorum. Türk dili ve Türk kültürü ile çok uzunzamandır ilgileniyorum. Aynı zamanda Türk kültürüile ilgili programlarda yer alıyorum. Kendimiçalışkan, disiplinli, aktif ve yaratıcı insan olaraktarif edebilirim.

DİLLER

Rusça
Türkçe
Gürcüce

E Ğ I T I M

Devlet Hukuk Üniversitesi
Yunus Emre Enstitüsü

İ Ş T E C R Ü B E S İ

İnterCHARM
İnterCHARM’da kozmetik sektörde çalıştım, Rusça-Türkçe olaraktercümanlık yaptım.

İNTERPLASTİCA
Teknik sektörde çalıştım ve ürünleri danışman olarak prezentablşekilde sundum. Rusça-Türkçe olarak tercümanlık yaptım.